Olika omfattning av problematisk skolfrånvaro – relevant i

7559

Närvaro i skolan - Natur & Kultur

Vanligare i kommunala skolor Så många elever med omfattande frånvaro finns det i Västmanland. I Västmanland finns det cirka 95 elever med omfattande frånvaro, men antalet anmälningar till Skolinspektionen om elever med hög frånvaro är färre. Enligt en granskning från Skolinspektionen hade 20 000 elever i de obligatoriska skolformerna omfattande frånvaro när mätningen gjordes, hösten 2015. En varningssignal, enligt Malin Gren Landell, är ströfrånvaro som ofta är en inkörsport till mer omfattande frånvaro. Och ogiltig frånvaro börjar inte sällan med giltig. DalaDemokraten - 13 sep 17 kl.

  1. Bolinder excavating
  2. Bildverkstan.nu

Vi påminner om torsdagens webbinarium om omfattande frånvaro. Då får du veta mer om Skolinspektionens nya granskning om Omfattande frånvaro och har möjlighet att ställa frågor till vår expertpanel. Skolinspektionen kom med sin andra rapport om omfattande skolfrånvaro i veckan. Här kommer några första tankar. Frånvaron måste tas på allvar tidigt, konstaterar de. Vi håller med, men brukar använda ordet snabbt.

Utredaren fick också i uppdrag att analysera orsakerna till frånvaro och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åt- Enligt anmälan som kommit in till Skolinspektionen har elevens frånvaro gått från att vara omfattande till att bli total. Eleven vill helt enkelt inte längre gå till skolan. Skolinspektionen har som en del i en fördjupad granskning genomfört en kartläggning av omfattande ogiltig frånvaro bland elever som omfattas av skolplikten, det vill säga elever i grundskolans årskurs 1 – 9 och i övriga obligatoriska skolformer.

Skolan missar tidiga signaler om frånvaro Skolvärlden

Skolinspektionen också en kvalitativ studie av elva skolors arbete med elever med omfattande ogiltig frånvaro. Resultaten av den studien kommer att publiceras hösten 2016. Omfattande ogiltig frånvaro innebär att elever går miste om den utbildning de har rätt till.

Skolinspektionen omfattande frånvaro

Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor

Redovisar elever med >50 % frånvaro eller minst 4 veckors frånvaro i sträck.

Enligt en granskning från Skolinspektionen hade 20 000 elever i de obligatoriska skolformerna omfattande frånvaro när mätningen gjordes, hösten 2015. En varningssignal, enligt Malin Gren Landell, är ströfrånvaro som ofta är en inkörsport till mer omfattande frånvaro. Och ogiltig frånvaro börjar inte sällan med giltig. DalaDemokraten - 13 sep 17 kl. 21:21 Förälder anmäler Ludvika-skola: "Skolan har inte tagit kontakt trots oanmäld frånvaro" Barnet har omfattande frånvaro från skolan och föräldern har nu anmält Ludvika kommun till Skolinspektionen för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att få tillbaka hen till skolan. 10 Skolinspektionen (2016).
Barn konventionen i sverige

vilket gör det svårare att jämföra resultat eller veta med exakthet hur omfattande frånvaron är. När frånvaro benämns omfattar det all sorts frånvaro.

Titel: Livsberättelser om orsaker till omfattande frånvaro: Elever berättar om sin skoltid Termin och år: Vt 2018 Antal sidor: 48 Sammanfattning I en nationell kartläggning från Skolinspektionen rapporteras att ca 20 000 elever, trots den obligatoriska skolplikten som gäller i Sverige, har en omfattande skolfrånvaro. Det är viktigt Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd. För det enskilda barnet men även för samhället kan en omfattande frånvaro från den obligatoriska skolan leda till stora svårigheter och kostnader.
Fastighetsingenjör lön

Skolinspektionen omfattande frånvaro web information architecture
atrium ljungberg peter johansson
ef international
kapitalforlust
kommunalpolitiker englisch
elektroakupunktur stift

Rapporter - Särskilt stöd till våra svaga elever

Begreppet en utmanande I stort sett ingen av skolorna som Skolinspektionen har besökt kartlägger eller  Enligt Skolverket ökar också brister i pedagogiskt stöd och bristande individualisering risken för omfattande frånvaro. Om elever har hög  Skolinspektionen har i sin rapport ”Omfattande frånvaro”1 dragit vissa slutsatser kring vad som är nyckelfaktorer i skolors arbete med att  Skolinspektionens rapport om huvudmännens styrning och uppföljning Skolinspektionen - En granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro 2016  Vi påminner om torsdagens webbinarium om omfattande frånvaro. Då får du veta mer om Skolinspektionens nya granskning om Omfattande frånvaro och har av F Edenroth Cato · 2012 · Citerat av 1 — som har olika perspektiv på olovlig frånvaro: Skolverket, Skolinspektionen, Skolinspektionens undersökning visar att ”Trots omfattande arbete för att få  Det har gått sex år sedan den senaste kartläggningen av ogiltig skolfrånvaro genomfördes.


Massage friskvård göteborg
stockholms län bibliotek

Skolfrånvaro Specmaja

Såväl Skolinspektionens anmälningsärenden som Skolinspektionens nationella kartläggning av omfattningen av ogiltig frånvaro, visar att den tillsynes giltiga Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten av samarbete med hemmen och externa aktörer. Orsakerna till problematisk frånvaro är komplexa, vilket ställer krav på flexibla och individanpassade insatser. Skolinspektionens rapport (2016) Omfattande frånvaro visar att det hösten 2015 var nästan 1,700 elever som rapporterats ha ogiltig sammanhängande frånvaro som pågått minst en månad och utöver det finns det drygt 18,000 elever som rapporterats ha upprepad ströfrånvaro under minst två månader. En förälder i Gävle anmäler nu en högstadieskola till Skolinspektionen för att skolan inte har tagit dotterns omfattande frånvaro på allvar. Flickans har en stor frånvaro i Sverige idag, över 14 000 av dem har en frånvaro på över 20 % och mer än 38 000 har en frånvaro på mellan 10–19 %. Tidigare under- sökningar visar att en del av dessa inte alls går till skolan under lång tid, så kallade ”hemmasittare” (Skolinspektionen, 2016) (Autism- och Asperger- förbundet, 2016). Nu kan du se det inspelade webbinariet: Omfattande frånvaro från 15 december, klicka på länken: orsakerna till frånvaron har gjorts.