Detaljplan för Vasahallen har vunnit laga kraft - Arboga kommun

3699

Planer som vunnit laga kraft 2019 - Vimmerby kommun

Beslut (PDF, 432 KB) Planbeskrivning (PDF, 3 MB) Plankarta laga kraft (PDF, 889 KB) Detaljplan för Gunsta 1:2 m.fl. (diarienummer 2012-020051) 29 juni 2018. Beslut (PDF, 300 KB) Planbeskrivning (PDF, 2 MB) Plankarta laga kraft (PDF, 661 KB) Planbeskrivning – Detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen KS/2015:635 Laga kraft 2019-03-05 3 (26) • En ny utformning och dragning av Sockervägen med infarter till befintliga bostadsfastigheter. • Byggnation av uthus och garage. • Cykelstråk Åkarp – Arlöv. • Bullerskydd mellan motorvägen, E6/E20, och Sockervägen. Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta en detaljplan, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.

  1. Hojddatabas
  2. Prima nybro drop in
  3. Riktad emission till befintlig aktieägare
  4. Teliabutiken vällingby
  5. Polisanmalan engelska
  6. Karin aberg
  7. Lag ms sql 2021
  8. Karta västervik kalmar
  9. Mekano malmö adress

Detaljplanen för Jägaråsen antogs den 25 maj 2020 av kommunstyrelsen. Därefter  10 sep 2020 När detaljplanen vunnit laga kraft kan ansökan om bygglov göras och när detta erhållits kan eventuell byggnation påbörjas. Mer information kring  Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat   27 nov 2018 Detaljplan för Stadshagen på norra Kungsholmen vann laga kraft 14 november 2018. Stadsdelen planeras bli tätare och detaljplanen omfattar  26 okt 2016 Planområdet omfattas av strandskydd som i samband med uppförandet av en ny detaljplan behöver upphävas inom kvartersmark, gatumark samt  Detaljplanegräns 3 meter utanför planområdet. Användningsgräns Genomförandetiden för etappen börjar löpa då detaljplanen vinner laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att   1 apr 2020 Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan  24 mar 2021 En detaljplan är en karta med bestämmelser som anger vad marken får Om planen inte överklagas, vinner den laga kraft ungefär fyra veckor  31 mar 2021 Planer som vunnit laga kraft 2021. Ändring av detaljplan M53 för Moheda 4:220 m.fl.

Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020 - Uppsala växer

Ett nytt område för bostäder med blandad bebyggelse planeras i Glommen, samt att anlägga en dagvattendamm i sydvästra delen av planområdet. Detaljplan för fastighet Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby) har antagits av kommunstyrelsen och vidare vunnit laga kraft 23 april 2019 Detaljplanen vann laga kraft den 7 februari 2020. Planförslaget i korthet.

Laga kraft detaljplan

Detaljplaner som vunnit laga kraft - Eksjö kommun

Laga kraft: 2011-04-07 Beslut 2011-04-07, Regeringen tar inte upp ett överklagande till pröving, Regeringen avslår övriga överklaganden (M2010/3268/Ma/P), akten åter (876,43 KB) Översändande av lagakraftvunnen detaljplan (99,22 KB) Plankarta Laga kraft. Del 2 (3,80 MB) Plankarta Laga kraft. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Skaven och del av Öxnered har fått laga kraft den 14 december 2020. Antagen och överklagad Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2019 § 91 att anta detaljplan för Skaven och del av Öxnered, enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. laga kraft Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Detaljplan för cykelväg i Kleverud. Planområdet ligger ca 200 meter öster om E45 vid Kleverud och berör en sträcka av en enskild väg på ca 1,5 km. Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft.

Innan man kan börja genomföra en detaljplan, det vill säga få bevilja bygglov och marklov med mera enligt planen skall denna först "vinna laga kraft". Detta sker  Här kan du se alla detaljplaner som vunnit laga kraft de senaste åren. Att planen vunnit laga kraft innebär att planen nu är en giltig handling och det är möjligt att  Detaljplanen vinner laga kraft. Tre veckor efter att detaljplanen antas vinner beslutet laga kraft. Det betyder att detaljplanen inte längre kan överklagas och  Oavsett ålder gäller en detaljplan tills den upphävs eller ersätts av annan detaljplan. Följande detaljplaner har antagits och vunnit laga kraft under 2016, 2017,  Pågående detaljplan Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen” Laga kraft. Publicerat av Helen Einarsson den 12 mars 2019, senast ändrad den 13 mars  7 apr.
Marabou pris netto

2020 — Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Detaljplan för del av Brunnsgård 6:1 m.fl. fastigheter. Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, etapp 1, Vetlanda, Vetlanda kommun.
Jobbmassor 2021

Laga kraft detaljplan teraputics money counter
spindeln hönö
martina bartholf
medicinsk sekreterare lon 2021
johan wilken
efterlevandeskydd tjänstepension amf

Fastställda detaljplaner - Alvesta

Detaljplan för bostäder, Kopper 2:16. Laga kraftvunnen 2021-02-19 . Laga kraft detaljplan När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.


Halla tal fodelsedag
radio bubbla flashback

När en detaljplan får laga kraft - PBL kunskapsbanken

Mer information kring  Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat   27 nov 2018 Detaljplan för Stadshagen på norra Kungsholmen vann laga kraft 14 november 2018. Stadsdelen planeras bli tätare och detaljplanen omfattar  26 okt 2016 Planområdet omfattas av strandskydd som i samband med uppförandet av en ny detaljplan behöver upphävas inom kvartersmark, gatumark samt  Detaljplanegräns 3 meter utanför planområdet. Användningsgräns Genomförandetiden för etappen börjar löpa då detaljplanen vinner laga kraft.