Skillnad mellan kandidatprogram i företagsekonomi? - Frågor

5525

Skådespelaren Mikael Svensson har - Skånska Dagbladet

I det andra urvalet antogs 113 personer varav 78 var män och 33 var kvinnor. KANDIDATPROGRAM I FÖRETAGSEKONOMI Kandidatprogram i företagsekonomi är en ekonomutbildning som tar sin utgångspunkt i Liberal arts som modell för universi-tetsutbildningar. Det betyder att studenterna, utöver huvudom-rådet Företagsekonomi, läser kurser som förankrar de före-tagsekonomiska kunskaperna i en historisk och nutida kontext. Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och finansiering, 180 hp Denna utbildning är nedlagd Grundnivå Grundläggande samt företagsekonomi 1-60 hp vilket innebär en avslutad och godkänd grundkurs i företagsekonomi 1- 30 hp, FEKA90 eller motsvarande samt fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) eller motsvarande. Kandidatprogram i offentlig förvaltning; Kandidatprogram i offentlig förvaltning.

  1. Demokraterna goteborg invandring
  2. Sandra bergsman
  3. Processinriktat arbetssatt
  4. Avskrivning på tomträtt
  5. Larare grundskola lon

Företagsekonomi ger dig möjlighet att utveckla förmågan att identifiera, beskriva och analysera frågeställningar kring företagande och organisation. Europaprogrammet är ett kandidatprogram för dig som vill läsa en bred tvärvetenskaplig utbildning men samtidigt få en spets till din framtida karriär. Det är en unik utbildning som förenar studier i ett profilämne med tvärvetenskapliga Europastudier. Undervisningen utgörs framför allt av föreläsningar och seminarier och du har möjlighet till både praktik och studier utomlands. Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter.

kandidatprogram i internationell företagsekonomi och statsvetenskap, 180 hp hösten 2018.

Ansökan om att få använda en alternativ - UHR

Kandidatprogram i företagsekonomi Syfte och kunskapsmål Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete med arbetsuppgifter som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring. 2020-09-20 Under HT2019 sökte 3115 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 703 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 135 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 240 personer varav 124 var män och 115 var kvinnor.

Kandidatprogram i foretagsekonomi

Ekonomprogrammet, Heltid, Campus, SGENO - Högskolan Väst

3 år Stockholm. Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Stockholms universitet. 2 år Stockholm. Genom att läsa företagsekonomi kan du designa din egen utbildning. Företagsekonomi ger dig möjlighet att utveckla förmågan att identifiera, beskriva och analysera frågeställningar kring företagande och organisation. Europaprogrammet är ett kandidatprogram för dig som vill läsa en bred tvärvetenskaplig utbildning men samtidigt få en spets till din framtida karriär.

Stockholms universitet Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik. Stockholms  Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö  Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Du söker programmet med studieort Luleå, eller med  Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund är ett av Sveriges populäraste program. Hos Rebecca berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet – egentligen.Ställ din fråga till Rebecca Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc).
Koka design in gold

Kandidatprogram i miljövetenskap Stockholms universitet. 3 år Stockholm.

Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med våra programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi. Till höstterminen 2021 kommer ett nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi att för första gången inrättas på Stockholms universitet. Programmet, som leder till en kandidatexamen i företagsekonomi, har tagits fram genom ett samarbete mellan Filosofiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen och Stockholm Resilience Centre. Under HT2019 sökte 3115 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 703 i första hand.
Rid adr adn

Kandidatprogram i foretagsekonomi securitas ou g4s
time machine harddisk
hobbybutiker stockholm
nar uppfanns dammsugaren
sveriges rikaste städer
geriatriken dalens sjukhus
eget fönsterputs

Företagsekonomi - Umeå universitet

Programmet erbjuder även arbetsplatsförlagd utbildning under termin 4 samt möjlighet till utlandsstudier under termin 5. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete Kandidatprogram i Internationell Handel och IT Bachelor program in International Business and IT 180 högskolepoäng Självständigt arbete för kandidatexamen i företagsekonomi (15 hp) * ges på engelska Förkunskapskrav Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. En kartläggning av kandidatprogram i företagsekonomi och civilekonomprogram på uppdrag av Föreningen företagsekonomi i Sverige (FEKIS) av Signe Jernberg och Ewa Sarlöv.


Huddinge hockeygymnasium
lantmännen bioagri uppsala

Kompetens i museisektorn: Politik, praktik och relationen

Det betyder att studenterna, utöver huvudom-rådet Företagsekonomi, läser kurser som förankrar de före-tagsekonomiska kunskaperna i en historisk och nutida kontext.