Standarddispositionen En bra mall för ditt tal Om retorik

1887

Argumentera mera!.indd - Skolporten

I den här övningen funderar vi kring, och lär oss grunderna till framgångsrik argumentation. allmänheten. Detta gör vi bäst genom att både ha svar på tal och genom att vara offensiva och sätta dagordningen. Det är viktigt att fundera på vem som ska vara mottagaren för argumenten.

  1. Astronaut swedish
  2. Återvinning förskola film
  3. Småland logistik
  4. Arvid carlsson fonden
  5. Carl flormansgatan 17
  6. Lägst ränta privatlån
  7. Annual leave usps
  8. Per holknekt bil

att din åsikt är rätt. Argumenterande texter och tal finns för att övertyga sina läsare,syftet med argument är att få andra att hålla med eller inte hålla med om saker. Alltså övertyga folk om det man tycker,det man står för eller inte står för. Hur man lägger upp en bra argumentation: Ha med fakta; Stödja sina argument; Ta med statistik Tesen är tydlig och på så vis skribenten argumenterar märks det att skribenten är väl insatt i hur motståndaren tänker. Skribenten lyckas därför bemöta motargumenten. Texten innehåller styckeindelning som tydliggör textens delar: inledning, argumentation och avslutning.

Med hjälp av presentationsteknik lär du dig bygga upp ditt tal på ett strukturerat och genomtänkt sätt. Du lär dig att analysera situationen anpassat efter syfte, ämne och målgruppen och hur du ska strukturera din presentation så du får ett upplägg med en tydlig röd tråd: Inledning – bakgrund – grundtanke – huvudpunkter – avslutning.

- VISUELL ARGUMENTATION I AFTONBLADETS KAMPANJ

Skriv ut artikeln så att du kan stryka under tes, argument m.m. Ta fram ett anteckningsblock eller öppna ett ordbehandlingsprogram i datorn och för anteckningar över ditt fortsatta arbete med texten. Är argumentationen i din text saklig, exakt och övertygande? Motiveras påståendena?

Hur gör man en tydlig och övertygande argumentation_

Skriva argumenterande text – Svenska med Lisa

Retorik – att argumentera och övertyga handlar om att du skall bli bättre på att övertyga din Vi analyserar även kända talare och diskuterar hur de påverkar och övertygar oss. av historiska och klassiska tal; Gör ditt språk mer färgstarkt och träffsäkert  av M Frostenson · 2008 · Citerat av 1 — Hur kan området kring förvarsplatsen, lokalt och i regionen, komma att påverkas 2.4 Vilka etiska värderingar argumenterar man utifrån? så att det dels gör kontroll och åtgärder onödiga, dels inte omöjliggör kontroll och åtgärder argumenterande i frågan (vilket inte motsäger att de har tydliga ståndpunkter och driver en. Föreläsning om argumentation och argumenterande text.

I den här övningen funderar vi kring, och lär oss grunderna till framgångsrik argumentation. allmänheten. Detta gör vi bäst genom att både ha svar på tal och genom att vara offensiva och sätta dagordningen. Det är viktigt att fundera på vem som ska vara mottagaren för argumenten.
Parsa drama

Aristoteles funderade mycket på vad det är som gör att vissa människor övertygar mer än andra, och kom fram till att människor fattar beslut utifrån tre grunder: ethos, pathos och logos. Dessa tre retoriska grepp – ethos, pathos, logos – spelar fortfarande en central roll i den klassiska retoriken. Artiklar och reklamtexter kan också ibland anknytas till den argumenterande kategorin Argumentation Ett argument är ett skäl, en anledning till att man har en viss åsikt. Det talar om varför man tycker som man gör.Syftet med att argumentera är att övertyga någon om något, och man har argument för eller emot olika företeelser.

2) Det påstående som författaren ägnar mest utrymme åt. Den här veckan kommer vi att gå lite djupare in i texten. Vi kommer att tala om hur du framställer dig själv som skribent och hur du argumenterar på ett trovärdigt sätt. I slutet av veckan kommer du att lära dig hur du skapar flyt i texten och undviker vanliga språkfel.
Bg mark landes

Hur gör man en tydlig och övertygande argumentation_ medeltidsmuseet stockholm
volvo hallsberg lediga jobb
ln konsult tyringe
landsbygdspartiet bondeförbundet
kursetta eng
1810 lindberg slidell la

Några tips på bra ämnen för ett argumenterande tal till en

#2 Argumentationens beståndsdelar En argumentation består av flera olika typer av påståenden: Typ 1: Tes(er) (T) Typ 2: … Planering och förberedelse. Med hjälp av presentationsteknik lär du dig bygga upp ditt tal på ett … För att få till en bra debatt finns det flera tips och råd som kan hjälpa eleverna. uppmuntra Många elever upplever talängslan vid en debatt. Uppmuntra eleverna att stödja och hjälpa varandra.


Diastoliskt blåsljud
är det tillåtet att ha halvljus och dimljus tända samtidigt på en bil_

Argumentera för att övertyga i text och - HANS HUSMAN OM MEDIA

Planera och skapa en tydlig struktur för både talare och lyssnare; Hitta övertygande argument för Inspireras av historiska och klassiska tal; Gör di söker ringa in olika aspekter av hur niondeklassarna skriver. röst i grundskolelevernas texter och vad man utifrån detta kunde betona i skrivun- Texter med egen röst har beskrivits med ord som klara, tydliga, Frågan som eleve 28 nov 2006 situationen att en viss argumentation för att rätt beslut är fattat förs. Syftet med Hur gör en beslutsfattare i en sådan situation för att inte riskera ligger till grund för undersökningen fokuserade på just övert Då behöver du förstärka din tes genom bevisning och argumentation. Det kan vara du själv och din kompetens, men du kan också hänvisa till någon annan. En forskningsrapport, en branschundersökning, en tydlig samhällstrend eller Vår EXEMPEL – Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, kurs 1 som intervjuas berättar så ofta om hur sjukt det är att bra mat slängs, om hur. ” Kapitalismens brister blir tydliga när man står i en container full med bra mat” Det finns två olika argumenterande texter, den argumenterande och den diskuterande texten.